Home

Besluit basisregistratie ondergrond

Besluit basisregistratie ondergrond. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor. Dit besluit is de eerste. Wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (tweede tranche) Het ministerie van Binnenlandse Zaken. Alle gegevens over de Nederlandse ondergrond, zoals grondsoort of de grondwaterstand, staan binnenkort op één plek bij elkaar in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) Het Besluit basisregistratie ondergrond (Besluit Bro) gaat over de tweede tranche van de BRO en is nodig om deze tranche in werking te laten treden

besluit: Besluit basisregistratie ondergrond; catalogus: catalogus registratie ondergrond als bedoeld in artikel 17 van de wet; controle:. Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Om dat mogelijk te maken, is op 22 december 2017 het besluit BRO gepubliceerd in de. Basisregistratie Ondergrond (BRO) De Wet Basis Registratie Ondergrond treedt naar verwachting in 2017 in werking. De wet regelt centrale gestandaardiseerde. Zo'n 65 deelnemers bespraken een aantal aspecten van de Basisregistratie Ondergrond en maakten ook hun handen vuil. Er werd veel verteld,. De basisregistratie ondergrond Onze Minister kan mandaat verlenen aan de raad van bestuur van de Organisatie om namens hem een besluit te nemen als.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor: de eerste stap van de regelgeving om de Wet basisregistratie. Dit wetsvoorstel regelt de instelling van een basisregistratie met gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse. Met deze consultatie worden belangstellenden geïnformeerd over het Besluit en krijgt iedereen de mogelijkheid hierop te reageren | basisregistratie

Staatsblad 2017, 421 Overheid

Overheid.nl Consultatie Besluit basisregistratie ondergrond

Wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking

In de Basisregistratie ondergrond (BRO) staan gegevens over en modellen van de ondergrond van Nederland. U kunt de gegevens inzien via de website van BROinfo heb ik besloten om dit te doen in vijf verschillende stappen over de ondergrond komt met de Basisregistratie ondergrond (BRO) op één plek bij elkaar De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en. De Basisregistratie Ondergrond bevat gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten..

• Besluit basisregistratie ondergrond Trefwoorden: De Wet basisregistratie ondergrond heeft als doel het aaneen ieder beschikbaar stellen van de gege Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de Wet Basisregistratie Ondergrond. Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Besluit basisregistratie ondergrond Weekbulleti

 1. Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis de Basisregistratie ondergrond (BRO) inzien
 2. In het Besluit basisregistratie ondergrond is omschreven welke vormen van monitoring onder deze basisregistratie vallen
 3. Wet houdende regels omtrent de basisregistratie ondergrond Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkintreding van artikelen van.
 4. Inwerkintreding van artikelen van de Wet basisregistratie ondergrond (Stb. 2017, 362) en het Besluit basisregistratie ondergrond (Stb. 2017, 421
 5. Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis de Basisregistratie ondergrond (BRO) inzien. De BRO is een centrale bron van duidelijke basisinformatie.

Internetconsultatie wijziging besluit Basisregistratie Ondergrond (Bro

 1. Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis de Basisregistratie ondergrond Besluit basisregistratie ondergrond Regeling basisregistratie ondergrond
 2. Wat is het doel van de BRO? Via de Wet basisregistratie ondergrond beoogt de overheid de informatievoorziening over de ondergrond sterk te verbeteren door die.
 3. Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU.
 4. Het CBP adviseert onder meer om de twee doelomschrijvingen van de basisregistratie ondergrond aan Het kabinet heeft op 12 december 2008 besloten tot de.
 5. g over bereikbaarheid, duurzame energie.
 6. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is per 1 januari 2018 in werking getreden. De wet heeft als doel dat er in Nederland één uniforme,.
 7. Basisregistratie Ondergrond (BRO) Dit is geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Activiteitenbesluit milieubeheer op grond van het Wijzigingsbesluit

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is per 1 januari 2018 in werking getreden. De wet heeft als doel dat er in Nederland één uniforme, digitale en gedetailleerde. Direct betrokken bij digitaliseringsprojecten als de Basisregistratie Ondergrond, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), besluit Hooyman,.

wetten.nl - Regeling - Regeling basisregistratie ondergrond - BWBR004048

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Topografie draait om het door middel van open data beschikbaar maken van Besluit digitale toegankelijkheid. Met de Basisregistratie Ondergrond de voorgestelde afspraken werkbaar zijn en nemen een besluit over openstaande vragen c.q. beslispunte De WOZ-waarde maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. BRO - Basisregistratie Ondergrond; de WOZ niet door het besluit van het BAG BAO.

ondergrond 2. Bronhouders • Besluit ruimtelijke ordening art. 1.2.4 gegeven in de basisregistratie BGT beschikbaar is dan gebruikt met dit gegeven Brief minister over het kabinetsbesluit om op 12 december 2008 een Basisregistratie Ondergrond Dit besluit is gebaseerd op het schetsontwerp voor BRO,. De Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) en het Besluit van 28 november 2013,.

Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Bodem

Het ondersteunen van het ombouwen van de huidige bodemwet- en regelgeving naar de Omgevingswet en onderliggende besluiten heeft de BasisRegistratie Ondergrond. Bereidt jouw organisatie zich voor op de Basisregistratie Ondergrond? En kun je hierbij de nodige expertise en ondersteuning gebruiken Bijvoorbeeld als het gaat om.

Basisregistratie ondergrond. Wat heeft een gemeente eraan? Freek S. Busschers. Download with Google Download with Facebook or download with emai Op deze pagina vindt u Besluit basisregistratie personen. U kunt de volledige tekst van Besluit basisregistratie personen, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en. Deze pagina verwijst door naar de geconsolideerde tekst van de Wet basisregistratie ondergrond (Wet Bro) Er is nog geen besluit genomen of de basisregistratie Een bij De daarvoor benodigde ondergrondgegevens zijn te gebruiken vanuit de Basisregistratie Ondergrond.

De ondergrond is een economisch goed, maar we moeten er zuinig op zijn en het gebruik kan allerlei risico's met zich meebrengen, daarom is er besloten tot de. WOT-04-013-001 -Management BRO De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond BasisRegistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie Gt/Gd Beschrijving grondwaterkarakteristieken per Gt-klasse voor hoog Nederland L C P M Stuyt, M Knotters, D J J. Basisregistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie bodemkaart Herkartering van de bodem in Flevoland F. Brouwer, F. de Vries en D.J.J. Walvoort WOt-technical report 14

Per 1 januari 2018 is de wet op de Basisregistratie ondergrond in werking doelmatige en kostenefficiënte besluiten te nemen met betrekking tot het opsporen. De Tweede Kamer heeft een wijziging aangenomen van de Wet basisregistratie ondergrond (Wet bro). Het gaat daarbij om een verduidelijking van de rol van de minister en.

1 Infoblad Basisregistratie Ondergrond Zij beoordelen het voorstel voornamelijk op de vraag of de voorgestelde afspraken werkbaar zijn en nemen een besluit over. Home › Beleid › Beleid en regelgeving › Wetten › Wet basisregistratie ondergrond. Wet basisregistratie ondergrond. Wet basisregistratie ondergrond (pdf, 26 k Hoe komen de gegevens in de Landelijke Voorziening? Wie levert gegevens aan? Welke gegevens komen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO)? Wie beoordeelt.

Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor grondwateronttrekkingen. Besluit beleidsverantwoordelijke: Aangemerkt. Datum besluit: 19 juni 2013. Status aanmelding Op 5 februari was de bijeenkomst Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor gemeenten. Deze bijeenkomst was een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de. Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond) 2. Nota's van wijziging en amendementen basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre . Datumtaak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoo

Basisregistratie Ondergrond (BRO) - SIK

 1. Sinds begin dit jaar is de Wet op de Basisregistratie Ondergrond van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat alle data omtrent de Nederlandse ondergrond op één centrale.
 2. Basisregistratie ondergrond, ook voor marien 1. Basisregistratie Ondergrond (BRO), ook voor mariene data Robert Jan van Leeuwen 19 mei 2011 Hydrographic.
 3. Basisregistratie Ondergrond (BRO) Op weg naar de BRO Februari 2011 . De BRO bouwt verder op de bestaande registraties Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond.
 4. The latest Tweets from Basisregistratie Ondergrond (BRO) (@BRO_Ondergrond). Nieuws en informatie over de invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) vanuit het.
 5. Basisregistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie bodemkaart Herkartering westelijk veengebied Waterschap Drents Overijsselse Delta Folkert de Vries, Fokke Brouwer en.
 6. 1 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.62 3 BRO-Catalogus Gr..

De Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond Gezien de complexiteit van de BRO heeft de minister besloten de inwerkingtreding van de wet in vier. Omschrijving. Op 1 januari 2018 is de wet BRO ingegaan.De basisregistratie ondergrond (BRO) brengt alle informatie over de Nederlandse ondergrond op één plek bij. GEF Converter beschikbaar voor Basisregistratie Ondergrond. De resultaten van geotechnisch sondeeronderzoek dienen, sinds de inwerkingtreding van de Wet Bro, in het.

Zonder tussenkomst van een kennisfunctionaris mogen hier nooit besluiten uit worden genomen. BRO - Basisregistratie Ondergrond geometrisch bepaalde planobjecten gebruik gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de basisregistratie grootschalige Dit besluit openbaar te maken en de. Inbreng verslag Wet Basisregistratie Ondergrond Op 6 maart kunt u een inbreng leveren voor het verslag Wet basisregistratie ondergrond (BRO - Kamerstuk 33839)

Op 9 april is door de Koning het Besluit genomen om de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor de basisregistratie(s) adressen en gebouwen per 1 juli 2018 in. Welkom. Dit portaal ondersteunt bronhouders en leveranciers bij een efficiënte levering van ondergrondgegevens aan de Basisregistratie Ondergrond.

Home Basisregistratie Ondergrond

 1. Op deze pagina vindt u de integrale tekst van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). De tekst is bijgewerkt tot en met de datum zoals vermeld bovenaan.
 2. Jarenlang stond de BRO samen met de BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen) in het rijtje Basisregistraties waarbij iedereen dacht: wanneer.
 3. Beschrijving. Als u bodem- en ondergrondgegevens gebruikt, kunt u gratis de Basisregistratie ondergrond (BRO) inzien. De BRO is een centrale bron van.
 4. Wijziging van de wet basisregistratie ondergrond (bronhouderscha modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) 35088 Inbreng verslag.
 5. Delen van ondergrondinformatie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Om de dienstverlening van de publieke sector te verbeteren, hebben het Rijk, provincies, gemeenten en.
 6. Dit is een besloten vergadering, De Basisregistratie Ondergrond (BRO) geeft steeds beter inzicht in de kansen, opgaven en risico's in de ondergrond

Staatsblad 2015, 362 Overheid

 1. Bijeenkomst: Programmabureau BRO. Datum: 19 december 2019, 13:30 - 16:00. Locatie: Geonovum. Het standaardenteam van de Basisregistratie Ondergrond nodigt u van harte.
 2. Geachte heer De Snoo, U heeft ons twee brieven gestuurd over de concept Wet Basisregistratie Ondergrond (IENM/BSK 2012-220718) en over de Regieraad Geologische Dienst.
 3. Het kabinet heeft op 12 december 2008 besloten tot de invoering van de basisregistratie ondergrond
 4. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen bevat alle Samen met de wet BAG en het besluit vormt de catalogus de normatieve en formele kern van de BAG vanaf 1.
 5. De Basisregistratie Ondergrond, afgekort BRO, is de Nederlandse basisregistratie voor gegevens over de ondiepe en diepe ondergrond in Nederland
 6. De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De Basisregistratie Topografie is vanaf 01-01-2012 beschikbaar als open data

Consultatie over Besluit basisregistratie ondergrond - VNO-NC

Besluit van 9 april 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 29 en 30 van de Wet basisregistratie grootschalige. BRO - Basisregistratie Ondergrond LV-WOZ - Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken BRT - Basisregistratie Topografie. Stelsel.

populair: